Svenska Schäferhundklubben

Bli medlem

Medlemskap

Medlemskap i Schäferhundklubben Alvesta kostar 400 kr för vuxenklubbhus1 per år, för familjemedlem boende på samma adress 150 kr.
För medlemskap i lokalklubb krävs även medlemskap i Svenska Schäferhundklubben.

Gåvomedlemskap 100 kr/ 1 år, år två 300/150 kr. Förutsättning för gåvomedlemskap är att den som får gåvan ej har varit medlem hos SK Alvesta de senaste två åren och är fullvärdig medlem i Svenska Schäferhundklubben.

Efter att du skickat in din medlemsanmälan betalar du in den angivna medlemsavgiften till plusgiro 84 49 78 - 7, samt anger ditt personnummer. När vi fått din inbetalning registrerar vi dig som medlem och skickar dig ett medlemskort.
Observera att 10 siffror i personnumret måste anges!

Medlemskap i Svenska Schäferhundklubben

Avgifter 2016

Ordinarie medlem, ej medlem i SBK 655 kr

Ordinarie medlem, redan medlem i SBK 295 kr

Familjemedlem 125 kr

Tidningsprenumeration  490 kr  

Tidningsprenumeration utland 760 SEK  

Utlandsmedlemskap 890 kr 


Surfa till Svenska Schäferhundklubbens hemsida för mer information eller kontakta kassör Martina Öhrn 0707 - 165 442 eller martina@skalvesta.se

OBS! Medlemsavgift för hund som inte är schäfer är 400 kr, medlemskap i Svenska Schäferhundklubben tillkommer med 270 kr. Kostnad för familjemedlem boende på samma adress är 150 kr.

Medlemsförmåner

Detta får Du som medlem:

- Svensk Schäfertidning. Du får sex nummer per år, av vår klubbtidning, med intressanta artiklar om uppfödning, att ha valp, aktivering, träningstips, utställningsreportage och artiklar från både det så kallade svenskbrukset såväl som de internationella provformerna.

- Möjlighet att tävla. Du har rätt att deltaga i klubbens brukstävlingar, utställningar, korningar, kurser och andra aktiviteter. Kostnadsfri upplysning i avelsfrågor m.m.

- Möjlighet att träffas och umgås med hundfolk med mångårig erfarenhet av Schäfer.
- Möjlighet att delta i ditt distrikts- och ortsgruppsträffar och arrangemang.
- 10% i rabatt på hundförsäkring hos AGRIA.
- 20% i rabatt hos HUNDPOOLEN när du väljer att ha hemsida med VIP-abonnemang

Försäkring

Medlemsförsäkring gäller...

Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom. Försäkringen gäller också för Svenska Brukshundklubbens och Sveriges Hundungdoms personal som inte är medlemmar men som deltar i verksamhet.

Försäkringen täcker även åskådare/deltagare vid tävlingar och uppvisningar samt för figuranter/funktionärer som deltar i verksamhet anordnad av Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom

När & var försäkringen gäller

Försäkringen gäller när personolycksfallsskada inträffar under verksamhet som anordnats av Svenska Brukshundklubben, Sveriges Hundungdom, Svenska Kennelklubben med specialklubbar.

Försäkringen gäller även när persolycksfallsskada inträffar under verksamhet som övriga samarbetsparter arrangerar åt Svenska Brukshundklubben för Svenska Brukshundklubbens medlemmar, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Sveriges kommuner och länsstyrelser.

Försäkringen gäller även under resor till och från försäkrad verksamhet!

Se mer om försäkringarna på http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/forsakring-personolycksfall-ingar/

Hunden har givetvis en egen

Liv & Veterinärvårdsförsäkring!