Svenska Schäferhundklubben

 

 

Styrelsen består av följande personer.

Ordförande: Ursula Sagebrant 

Vice ordförande: Magnus Wisthagen

Sekreterare: Anette Berglund

Kassör: Martina Örhn 

Ledamöter: Christel Söderström, Alex Luna & Ilona Szabo 

Suppleant: Charlotte Alnemo & Tomas Nyström